Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΓΡΑΠΤΗ     ΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ  ΕΡΓΑ π.χ. ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

(τι θα περιέχει η γραπτή εργασία )
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(γράφουμε με τη σειρά τι περιέχει η γραπτή μας εργασία και δίπλα τους αριθμούς από τις σελίδες)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ο Η γενική τεχνολογική ενότητα Π.Χ. Μεταφορές και επικοινωνίες
α) Ορισμοί ( μεταφορά – μεταφορικά μέσα)
β) Κατηγορίες μεταφορών
γ) Εξέλιξη των μεταφορών
δ) Φωτογραφίες μεταφορικών μέσων από το παρελθόν μέχρι σήμερα
ε) Η σημασία των μεταφορών σήμερα
στ) Σκέψεις για το μέλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Περιγραφή του έργου που επιλέξατε Π.Χ. αεροπλάνο
α) Ορισμός
β) Κατηγορίες αεροπλάνων
γ) Είδη αεροπλάνων
δ) Φωτογραφίες διαφόρων ειδών αεροπλάνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο Ιστορική εξέλιξη του έργου μας Π.Χ. αεροπλάνο
α) Πότε ανακαλύφτηκε το αεροπλάνα και από ποιον
β) Ιστορική εξέλιξη του αεροπλάνου
γ) Φωτογραφίες του αεροπλάνου από το παρελθόν μέχρι σήμερα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο Επιστημονικά στοιχεία και θεωρίες που συνδέονται με το έργο σας.Π.Χ. Αεροπλάνο
α) Γιατί πετά το αεροπλάνο
β) Πως δίνεται η κίνηση στο αεροπλάνο
γ) Πως οδηγείται το αεροπλάνο
δ) Εικόνες και σχέδια για τη λειτουργία του αεροπλάνου κ.λ.π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Επίδραση του έργου μας στην κοινωνία και στο περιβάλλον
α) Θετικές επιδράσεις
β) Αρνητικές επιδράσεις
γ) Προτάσεις για αποφυγή των αρνητικών επιδράσεων ή λύσεις των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο Κατασκευαστικά σχέδια του έργου μας
( κάνουμε ένα σχέδιο ή έχουμε φωτογραφίες με τα διάφορα στάδια της κατασκευής του έργου μας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο Πορεία εργασίας
(Περιγράφουμε αναλυτικά την πορεία  που ακολουθήσαμε για να κάνουμε την κατασκευή μας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο Εργαλεία και μηχανήματα
(κάνουμε έναν κατάλογο με εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε την κατασκευή μας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο Συνολικό κόστος κατασκευής
α) Κόστος υλικών
(κάνουμε ένα πίνακα με τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε την κατασκευή μας και το κόστος τους)
β) Κόστος εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο Σκέψεις μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
α) Τι κερδίσαμε από όλη τη διαδικασία
β) Τι προβλήματα που αντιμετωπίσαμε
γ) Ευχαριστίες σε αυτούς που μας βοήθησαν στην κατασκευή μας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναφέρουμε με λεπτομέρειες τις πηγές (βιβλία , εγκυκλοπαίδειες , περιοδικά κ.λ.π.) από τις οποίες πήραμε πληροφορίες για να γράψουμε την εργασία μας. Π.Χ. από βιβλίο γράφουμε
Επίθετο του συγγραφέα και το πρώτο γράμμα του ονόματός του ,<<τίτλος βιβλίου>>, εκδοτικός οίκος,
Περιοχή έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης,
Από εγκυκλοπαίδεια γράφουμε: όνομα της εγκυκλοπαίδειας , τόμος της εγκυκλοπαίδειας , σελίδα ,
ημερομηνία έκδοσης .

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο     Α Σ Σ Η Ρ Ο Υ

 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2001-02

                             ΤΟ   ΚΑΡΑΒΙ

                                 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ


                                                              ΤΟΥ
                                                           ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΣΣΗΡΟΣ  2002ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΣΣΗΡΟΥ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-04
ΒραβείοΑπονέμεται στο μαθητή της  Α΄ Τάξης

  

ΚΑΡΑΚΑΣΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Για την κατασκευή του

« Ο  ΦΑΡΟΣ »
             

στο μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

το σχολικό έτος 2003-2004

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

                          
                                 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου