Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


                        

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ


n    Την προσοχή σας παρακαλώ.
n    Το όνομά μου είναι ……………………………………………..  του τμήματος………………..και είμαι αρχηγός (πρόεδρος) αυτού του σεμιναρίου.
n    Σήμερα είναι…………….(ημέρα)……………(ημερομηνία).
n    Καταρχήν σας παρουσιάζω τους :                                                     
Α) Επισκέπτες (αν υπάρχουν) [ονόματα , ιδιότητα ]                           
Β) Ομιλητές αυτού του σεμιναρίου, όπως είναι στο πρόγραμμα
1……………………………………………………..
              2……………………………………………………..
3……………………………………………………..
n    Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο χρόνος για κάθε παρουσίαση είναι μόνο …………λεπτά της ώρας .
n    Και τώρα καλώ τον/την πρώτο/τη παρουσιαστή/τρια (ομιλητή/τρια) ……………………………….να αρχίσει.
Μετά το τέλος της παρουσίασης .
            --Υπάρχει καμιά ερώτηση σ΄αυτά που ακούστηκαν;
n    Τώρα καλώ τον/την δεύτερο/ρη παρουσιαστή /τρια  (ομιλητή / τρια) ………………………………………….να αρχίσει .
   Μετά το τέλος της παρουσίασης .
 --Υπάρχει καμιά ερώτηση σ΄αυτά που ακούστηκαν ;
n    Τώρα καλώ τον/την τρίτο/τη παρουσιαστή/τρια (ομιμηλής/τρια)
………………………………………………να αρχίσει .
         Μετά το τέλος της παρουσίασης .
        --Υπάρχει καμιά ερώτηση σ΄αυτά που ακούστηκαν ;
n    Και τώρα ας δούμε μήπως υπάρχει τίποτα ενδιαφέρουσα πληροφορία που πρέπει να ειπωθεί ………….λεπτά .
n    Τέλος έχουμε να κάνουμε σχόλια  …………...λεπτά .
1.    Από τους επισκέπτες (αν υπάρχουν)
2.    Από τον καθηγητή μας .
n          Θα ήθελα να κλείσω αυτό το σεμινάριο με μερικά λόγια……
Ευχαριστώ τον καθηγητή μας και τους συμμαθητές μου για την συνεργασία τους και το ενδιαφέρον τους για την επιτυχία αυτού του προγράμματος (σεμιναρίου) .
n          Κλείνω αυτό το σεμινάριο για το ατομικό μας έργο .ΘΕΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΗ ΤΑΞΗ
                         ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ   ΤΟΜΕΑΣ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.  Αύξηση του πληθυσμού - το μεγάλο πρόβλημα (4.1) (σελ.155-156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Γεωπονική επιστήμη – έρευνα και τεχνολογία  (4.2)  (σελ.156-159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Γεωργικός πειραματισμός (4.3)  (σελ.159-161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Φυτική παραγωγή (4.4)  (σελ. 161-163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ζωική  παραγωγή (4.5)  (σελ. 164-169 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Γεωργική βιοτεχνολογία (4.6)  (σελ. 169-171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Βιοτεχνολογία φυτών . (σελ.171-173)
1)     ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Βιοτεχνολογία φυτών. (σελ.174-175)
2)     ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.
3)     ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
4)     ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Βιοτεχνολογία φυτών . (σελ.176-178)
5)     ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΕΙΔΩΝ ΦΥΤΩΝ
6)     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
7)     IN VITRO  ΕΠΙΛΟΓΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Η ζωική βιοτεχνολογία . Βιοτεχνολογία της αναπαραγωγής (σελ.178-180)
       Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΡΥΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Η ζωική βιοτεχνολογία . Βιοτεχνολογία της αναπαραγωγής (σελ.180-181)
       Η ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ
       Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ
       Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ
       IN VITRO  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Η ζωική βιοτεχνολογία . Βιοτεχνολογία της αναπαραγωγής (σελ.181-183)
      ΚΛΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ
13. Η ζωική βιοτεχνολογία . Η γονιδιακή τεχνολογία . Η χρήση των εξωγενών 
      ορμονών(σελ.183-184)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Βιομηχανική βιοτεχνολογία (σελ.184-185)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Η έρευνα στη σύγχρονη Τεχνολογία τροφίμων (4.7.) (σελ.186-187)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Η έρευνα στη Σύγχρονη Τεχνολογία τροφίμων (σελ.187-189)
      Η ψύξη και οι εφαρμογές στη συντήρηση των τροφίμων .
      Ζυμωτικά προϊόντα και εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.
      Τα παραδοσιακά μας προϊόντα και η μελέτη τους.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Ανάπτυξη νέων προϊόντων στη Γεωργία και τα τρόφιμα . Γενικά .(4.8) (σελ.189-193)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Ανάπτυξη νέων προϊόντων στη γεωργία και τα τρόφιμα . (σελ.194-197)
      2. Τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και ο επιχειρηματικός κύκλος ζωής τους.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Ανάπτυξη νέων προϊόντων στη γεωργία και τα τρόφιμα .(σελ.197-201)
      3. Διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων στη γεωργία και τα τρόφιμα .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας-Προς μια Ενεργειακή Γεωργία (σελ. 201-203)
1.     Πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας – Προς μια Ενεργειακή Γεωργία (σελ. 204-205)
2.     Προοπτικές αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας –Ενεργειακή Γεωργία.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας –Προς μια Ενεργειακή Γεωργία (σελ.205-210)
3.     Έρευνα και εφαρμογές Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας .
Αιολική Ενέργεια  .
 Ηλιακή Ενέργεια
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας – Προς μια Ενεργειακή Γεωργία (σελ. 210-211)
3.     Έρευνα και εφαρμογές Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας .
Γεωθερμική Ενέργεια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας – Προς μια Ενεργειακή Γεωργία (σελ.211-219)
3.     Έρευνα και εφαρμογές Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας .
Βιομάζα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας – Προς μια Ενεργειακή Γεωργία (σελ.219-223)
4.     Έρευνα και εφαρμογές Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας .
Βιοαιθανόλη ως καύσιμο μεταφορών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου